Depositogarantiestelsel

Link naar de site van De Nederlandsche Bank

Het depositogarantiestelsel is een regeling die de belangen van de rekeninghouders waarborgt. Het depositogarantiestelsel geldt onder meer voor spaartegoeden en beleggingen van in Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van DNB. In het WFT-register kunt u dit controleren.

Het deposito garantiestelsel geeft bescherming aan particulieren, kleine ondernemingen, verenigingen en stichtingen die een vordering hebben op de bank die in de problemen is geraakt en is onder andere van toepassing op tegoeden op betaal- en spaarrekeningen inclusief bankspaarrekeningen. De regeling voorziet in de terugbetaling van maximaal € 100.000,- per rekeninghouder per bank(vergunning).

De grens van € 100.000,- is overigens tijdelijk en kan in de toekomst weer aangepast worden naar maximaal € 20.000,- plus 90% van het meerdere tot in totaal € 40.000,- per persoon.

Bijkantoren van buitenlandse banken die in Nederland een vergunning van DNB hebben, maar die in een ander EU-land zijn gevestigd, vallen onder de garantieregeling van het betreffende EU-land. Argenta valt dus bijvoorbeeld onder de Belgische Collectieve Garantieregeling, die overigens gelijk is aan de Nederlandse.

  • Klik hier voor meer informatie over het depositogarantiestelsel.

Inloggen

Financieel Overzicht

Voor het aanvragen van MijnKluis klik je rechtsboven op "aanmelden". Vul bij "naam persoonlijk adviseur:" mijn naam "F. de Groot MFP" in en bij vestigingsplaats "Oud-Beijerland" in.
Download de laatste versie van Adobe Acrobat Reader