Vast bij DSB

Herman Bouter
AMSTERDAM -  De belangstelling voor spaargeld is aanzienlijk toegenomen. Beleggers zien hun vermogen op de beurzen als sneeuw voor de zon wegsmelten. De onzekerheid die de kredietcrisis met zich meebrengt zorgt ervoor dat consumenten grote uitgaven uitstellen en meer geld sparen als appeltje voor de dorst. Banken vechten om het hardst uw spaargeld binnen te krijgen. Er zijn toch een paar punten waar u op moet letten, voordat u het spaargeld bij hen stalt.

Spaargeld aanhouden bij banken met een Nederlandse bankvergunning is een stuk aantrekkelijker geworden. Op 7 oktober jl. heeft minister Bos het garantiebedrag dat u van De Nederlandse Bank terugkrijgt als een bank omvalt van E 38.000 verhoogd naar E 100.000 per rekeninghouder. De verhoging van het garantiebedrag geldt voor een periode van één jaar. Voor wie de verhoogde garantieregeling belangrijk is, zou zijn geld niet langer moeten vastzetten dan tot 7 oktober 2009. Na deze datum valt u in principe terug op het oorspronkelijke garantiebedrag van E 38.000.

Banken proberen u met hoge rente over te halen uw spaargeld voor één jaar of langer bij hen te stallen. Helemaal creatief is de DSB Bank. Die heeft per 1 september haar voorwaarden voor het Vaste Termijn Deposito gewijzigd. Nu wordt het deposito direct na vervaldatum automatisch verlengd. Op zich niets aan de hand en de wijziging wekt de indruk van goede service. Maar als u het deposito niet wilt verlengen of een andere looptijd wilt kiezen, dan dient u dat uiterlijk één week voor de vervaldatum schriftelijk aan de DSB Bank kenbaar te maken. Doet u dat niet dan wordt het deposito automatisch voor dezelfde termijn verlengd. In de brief die de DSB Bank aan haar klanten heeft gestuurd wordt geen enkele verklaring gegeven voor deze naar mijn mening ingrijpende wijziging. (BeleggingsPlaza : Onze Reaal Keuzedeposito wordt niet automatisch verlengd en kan vrij opgenomen worden vanaf de tussenrekening)

Op dit moment kijken spaarders zorgvuldiger bij welke bank zij hun geld stallen. Op het moment dat zij dat om welke reden dan ook niet meer bij de DSB Bank willen doen, moeten zij tijdig actie ondernemen. De vraag is waarom de DSB Bank dit doet? Blijkbaar willen zij geld binnen de bank houden. Dat zouden ze ook kunnen bereiken door hun klanten een goed concurrerend aanbod te doen. Dan wordt het voor klanten aantrekkelijk om hun spaargeld bij deze bank aan te houden en hebben ze geen enkele reden om het deposito te beëindigen.

Op de website kunnen we lezen dat voor deposito’s voor een looptijd van een jaar of langer 4,75% rente per jaar wordt geboden, terwijl andere banken meer dan 5% per jaar bieden. En dat zijn niet alleen de meer exotische banken. Klanten van de DSB met een vastetermijndeposito die niet tijdig reageren kunnen dus elders meer rente krijgen. Een dergelijke wijziging is voor bestaande klanten die zo’n deposito hebben meer dan onbehoorlijk, te meer omdat tijdens de looptijd de voorwaarden worden gewijzigd. (BeleggingsPlaza : Bij onze Reaal Keuzedeposito ontvangt u 5,1%) 

En zeker wanneer die bank een meer betrouwbare uitstraling heeft willen verkrijgen door een oud minister van Financiën tot een van de boegbeelden te verheffen.

Herman Bouter is financieel planner bij een onafhankelijk adviesbureau zonder financiele banden met aanbieders van producten.

Bron : De Telegraaf
Datum : 4 november 2008

Inloggen

Financieel Overzicht

Voor het aanvragen van MijnKluis klik je rechtsboven op "aanmelden". Vul bij "naam persoonlijk adviseur:" mijn naam "F. de Groot MFP" in en bij vestigingsplaats "Oud-Beijerland" in.
Download de laatste versie van Adobe Acrobat Reader