Meer informatie over Levensloop

Wat is levensloop?
Met levensloop spaart u voor vrije tijd. U bouwt een tegoed op om later verlof op te nemen waarbij u wél gewoon inkomsten krijgt. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken of met ouderschapsverlof te gaan. Ook met sabbatical gaan is mogelijk met levensloop. Bovendien profiteert u van belastingvoordeel. Al met al is levensloop een aantrekkelijke regeling die ervoor zorgt dat privé en werk beter gecombineerd kunnen worden.

Hoe werkt levensloop?
Levensloop werkt eenvoudig. U kiest zelf ieder jaar of u meedoet aan levensloop of aan spaarloon. U kunt dit bij iedere aanbieder doen. U kunt niet aan beide regelingen meedoen, dus maak voor het einde van ieder jaar uw keuze! U mag jaarlijks maximaal 12% van uw bruto salaris inleggen, minder mag ook. Indien u geboren bent tussen 1950 en 1955 mag u zelfs uw volledige inkomen inleggen. Daardoor kunt u het toegestane maximale bedrag van 210% van het in het voorgaande kalenderjaar verdiende jaarloon in een kortere periode bij elkaar sparen.

Door mee te doen aan de levensloopregeling heeft u belastingvoordeel. U betaalt ten eerste geen vermogensrendementsheffing over uw levenslooptegoed. Bovendien betaalt u tijdens de opbouw geen loonheffing over uw inleg, dit doet u pas bij opname voor verlof. Op dat moment ontvangt u ook nog een belastingkorting van € 191 (2008) per gespaard jaar.

U bepaalt in overleg met uw werkgever wanneer en hoe lang u verlof opneemt. Ook kunt u bepalen hoeveel inkomsten u tijdens deze periode wilt ontvangen (volledig of gedeeltelijk). Dit geld wordt vanuit het opgebouwde tegoed gestort zodra uw verlofperiode ingaat.

Mocht u komen te overlijden, dan wordt bij Zwitserleven Levensloop 90% van het opgebouwde vermogen aan uw nabestaanden uitgekeerd.

Voor wie is levensloop bedoeld?
Levensloop is bedoeld voor iedereen die in loondienst is. Dit geldt dus ook als u oproepkracht/uitzendkracht bent of een nul-urencontract hebt. Indien u een eigen bedrijf heeft of zelfstandige bent, dan kunt u helaas niet meedoen aan levensloop. Een DGA kan wel meedoen.

Downloads en links

Veel gestelde vragen

  • Klik hier voor alle overige veel gestelde vragen

Inloggen

Financieel Overzicht

Voor het aanvragen van MijnKluis klik je rechtsboven op "aanmelden". Vul bij "naam persoonlijk adviseur:" mijn naam "F. de Groot MFP" in en bij vestigingsplaats "Oud-Beijerland" in.
Download de laatste versie van Adobe Acrobat Reader