Spaarafspraken bij een Eigen Stijl Sparen Spaarrekening

Op het moment dat u AEGON Eigen stijl Sparen opent, ontvangt u standaard de basisrente op uw basisspaarpot. U kunt ervoor kiezen om uw spaartegoed in deze basisspaarpot te laten staan, maar u kunt ook de keuze maken om één of meer extra spaarpotten te openen. Op de extra spaarpot(ten) ontvangt u ook de basisrente. Daarnaast kunt u extra rente ontvangen door met ons spaarafspraken te maken. Voor iedere spaarpot kunt u drie soorten spaarafspraken maken:

  • een minimumsaldo instellen en/of;
  • een maandelijkse saldotoename afspreken en/of;
  • opnamekosten betalen voor iedere opname uit uw spaarpot.

Door het openen van verschillende spaarpotten, heeft u overzicht en inzicht in uw spaarsituatie. Als u met spaarafspraken de hoogste rente wilt behalen, dan kan het verstandiger zijn om maar één spaarpot te openen. Want als u bijvoorbeeld in één spaarpot kiest voor een minimumsaldo van € 1.000,—, ontvangt u een hogere rente dan wanneer u in twee spaarpotten kiest voor een minimumsaldo van € 500,—.

Spaarafspraak 1: minimumsaldo

Het instellen van een minimumsaldo
Wilt u uw geld langere tijd opzij zetten? Spreek dan een minimumsaldo met ons af. U ontvangt dan extra rente. Zodra het saldo van uw spaarpot minimaal gelijk is aan het bedrag dat u met ons heeft afgesproken, ontvangt u direct de extra rente.

Zorgt u ervoor dat u dit bedrag altijd in uw spaarpot heeft staan. Want alleen dan ontvangt u de extra rente. Is het saldo in uw spaarpot lager dan het bedrag dat u met ons heeft afgesproken, dan ontvangt u vanaf het begin van die maand niet de extra rente die bij deze spaarafspraak hoort. Zodra uw saldo weer gelijk is aan het bedrag dat u heeft ingesteld, ontvangt u direct weer de extra rente van deze spaarafspraak. Hoeveel extra rente kan ik krijgen?

Minimumsaldo (Euro) 0-250 250-500 500-1.000 1.000-2.000 2.000-2.500 2.500-5.000 5.000-7.500
Extra rente 0,00% 0,02% 0,04% 0,06% 0,07% 0,08% 0,10%
               
Minimumsaldo (Euro) 7.500-10.000 10.000-15.000 15.000-25.000 25.000-50.000 50.000-100.000 100.000-250.000 >250.000
Extra rente 0,12% 0,14% 0,16% 0,18% 0,20% 0,22% 0,25%
               

Het verhogen minimumsaldo
Heeft u een hoger bedrag in uw spaarpot dan het minimumsaldo dat u met ons heeft afgesproken en bent u voorlopig niet van plan dit op te nemen? Verhoog dan uw minimumsaldo. U ontvangt dan namelijk meer rente. Zodra het saldo van uw spaarpot minimaal gelijk is aan het nieuwe bedrag, ontvangt u direct de extra rente die bij deze nieuwe afspraak hoort. Zorgt u dus voor voldoende saldo als u uw minimumsaldo verhoogt.
Let u er wel op dat uw saldo altijd minimaal gelijk is aan het bedrag dat u met ons afspreekt. Doet u dit niet, dan ontvangt u die maand niet de extra rente van deze spaarafspraak maar alleen de basisrente.

Het verlagen minimumsaldo
Is het minimumsaldo dat u met ons heeft afgesproken te hoog? Dan kunt u uw minimumsaldo verlagen. Het nieuwe minimumsaldo gaat per de 1 e van de volgende maand in. Zorgt u er dus wel voor dat het saldo van uw spaarpot tot dan minimaal gelijk blijft aan het minimumsaldo dat u eerder had afgesproken. Doet u dit niet, dan ontvangt u namelijk die maand niet de extra rente die bij deze spaarafspraak hoort, maar alleen de basisrente.

Spaarafspaak 2: instellen saldotoename

Het instellen van een saldotoename
Wilt u maandelijks een vast bedrag sparen? Spreek dan een maandelijkse saldotoename met ons af. Als u iedere maand het bedrag spaart dat u met ons heeft afgesproken, dan ontvangt u extra rente. De hoogte van de extra rente is afhankelijk van het bedrag dat u maandelijks spaart. Hoe meer u maandelijks spaart, hoe hoger de extra rente die u ontvangt.
Zodra het saldo van uw spaarpot minimaal toeneemt met het bedrag dat u met ons heeft afgesproken, ontvangt u direct de extra rente over de hele maand. Heeft u in een maand minder gespaard dan het bedrag dat u met ons heeft afgesproken, dan ontvangt u vanaf het begin van die maand niet de extra rente die bij deze spaarafspraak hoort maar alleen de basisrente. Zodra u weer het bedrag spaart dat u met ons heeft afgesproken, ontvangt u over die maand weer de extra rente van deze spaarafspraak.
Hoeveel extra rente kan ik krijgen?

Maandelijkse toename (Euro) 0-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90
Extra rente 0,00% 0,02% 0,04% 0,06% 0,10% 0,11% 0,12% 0,14%
                 
Maandelijkse toename (Euro) 90-100 100-150 150-200 200-250 250-500 500-1.000 >1.000  
Extra rente 0,16% 0,18% 0,20% 0,22% 0,23% 0,24% 0,25%  
                 

Meer sparen per maand
Spaart u maandelijks meer dan u met ons heeft afgesproken? Of wilt u maandelijks meer sparen? Verhoog dan uw maandelijkse saldotoename. U ontvangt dan een hogere rente.
Op het moment dat u een hogere maandelijkse saldotoename instelt, geldt direct de nieuwe afspraak. Let u er wel op dat uw saldo in deze maand minimaal toeneemt met het nieuwe bedrag dat u met ons afspreekt. Doet u dit niet, dan ontvangt u die hele maand niet de extra rente die bij deze spaarafspraak hoort, maar de basisrente.

Minder sparen per maand
Wilt u maandelijks minder sparen? Dan kunt u uw maandelijkse saldotoename verlagen. Het nieuwe afgesproken bedrag gaat per de 1 e van de volgende maand in. Zorgt u er wel voor dat het saldo deze maand nog wel minimaal toeneemt met het bedrag dat u eerder had afgesproken. Doet u dit niet, dan ontvangt u namelijk die maand niet de extra rente die bij deze spaarafspraak hoort, maar de basisrente.

Spaarafspraak 3: opnamekosten

Het instellen van opnamekosten
Bent u bereid om kosten te betalen wanneer u geld wilt opnemen in ruil voor een hogere rente? Dan kunt u ervoor kiezen om opnamekosten te betalen als u een bedrag uit uw spaarpot opneemt. U ontvangt dan extra rente. Zodra u opnamekosten instelt in uw spaarpot, ontvangt u direct de extra rente die daar bij hoort.

De opnamekosten betaalt u van het saldo dat in uw spaarpot blijft staan. Voorbeeld: Stel u heeft de opnamekosten ingesteld op 1% en u neemt C 100,— op. Dan wordt € 101,— van uw saldo afgeschreven.
Hoeveel extra rente kan ik krijgen?

Opnamekosten 0,20% 0,40% 0,80% 1,00%
Extra rente 0,10% 0,20% 0,40% 0,50%
         

Let op! 
Heeft u eenmaal opnamekosten ingesteld, dan kunt u die instelling niet meer ongedaan maken. Ook kunt u het ingestelde percentage dat u aan kosten betaalt bij opname niet verlagen. U kunt wel een hoger percentage kiezen. U ontvangt dan ook extra rente.

Tip!
Combineert u deze spaarafspraak in uw spaarpot met de spaarafspraak minimum saldo. U profiteert dan optimaal van de mogelijkheden van AEGON Eigen stijl Sparen. Want voor beide spaarafspraken ontvangt u extra rente.

Tip!
Het instellen van opnamekosten levert u extra voordeel op als iedere storting die u doet ongeveer twee jaar in uw spaarpot blijft staan.

Voorbeeld : Bent u bereid om 0,8% kosten te betalen als u een bedrag opneemt, dan ontvangt u 0,4% extra rente. Iedere keer als u een bedrag opneemt, betaalt u 0,8% over het bedrag dat u opneemt. Deze kosten verdient u pas terug als het bedrag ongeveer 2 jaar in uw spaarpot staat. Want 2 jaar x 0,4% extra rente = 0,8%. Omdat u natuurlijk rente op rente ontvangt, zal deze termijn in de praktijk iets korter zijn dan 2 jaar. Stelt u deze spaarafspraak daarom alleen in voor bedragen waar u niet direct over hoeft te beschikken. Want iedere keer als u geld opneemt, betaalt u kosten.

Verhogen opnamekosten
Wilt u een nog hogere rente? Verhoog dan de opnamekosten. U ontvangt de hogere rente direct vanaf het moment dat u de opnamekosten wijzigt. Voor een opname betaalt u dan ook direct de hogere kosten die horen bij deze afspraak.
Verhoog de opnamekosten alleen als u uw geld een paar jaar niet direct nodig heeft. Want iedere keer als u geld opneemt, betaalt u kosten. Na ongeveer 2 jaar weegt de extra rente die u ontvangt op tegen de opnamekosten die u betaalt.

Verlagen opnamekosten
U kunt de opnamekosten niet meer verlagen. U kunt natuurlijk wel een nieuwe spaarpot openen en daarop lagere opnamekosten instellen.

Bron : Aegon Bank N.V.

Inloggen

Financieel Overzicht

Voor het aanvragen van MijnKluis klik je rechtsboven op "aanmelden". Vul bij "naam persoonlijk adviseur:" mijn naam "F. de Groot MFP" in en bij vestigingsplaats "Oud-Beijerland" in.
Download de laatste versie van Adobe Acrobat Reader